Тази доста ме узори…. Алгоритъмът е почти същият в 4та, 5та и тази 6тата, ноо..
Мисля, че завъртането на 2та цикъла беше трудното.. и май тва мачване до къде точно да завърти всеки цикъл.
Условието:

Write a program that reads two integer numbers N and K and an array of N elements from the console.
Find in the array those K elements that have maximal sum.

using System;
 
class CheckMaxSumOfKelements
{
  static void Main()
  {
    Console.Write("Type the size \"N\" of an arrays (int): ");
    string inputSizeStr = Console.ReadLine();
    Console.Write("Type the size \"K\" lenght of the sequence: ");
    string kElementsStr = Console.ReadLine();
    int sizeArr, kElements;
    bool sizeArrCheck = int.TryParse(inputSizeStr, out sizeArr);
    bool kElementsCheck = int.TryParse(kElementsStr, out kElements);
    if (sizeArrCheck && kElementsCheck)
    {
      int[] array = new int[sizeArr];
      for (int i = 0; i < array.Length; i++)
      {
        Console.Write("Input the eleement [{0}] of Array (int): ", i);
        array[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
 
      int tempSum = 0, maxSum = 0;
      int sequenceStart = 0;
      //End Input
 
      //Logic Start
      for (int i = 0; i < array.Length - kElements + 1; i++)
      {
        for (int j = i; j < kElements + i; j++)
        {
          tempSum += array[j];
        }
 
        if (tempSum >= maxSum)
        {
          maxSum = tempSum;
          sequenceStart = i;
          tempSum = 0;
        }
        else
        {
          tempSum = 0;
        }
      }
 
 
      //Print Output
      for (int i = sequenceStart; i < kElements + sequenceStart; i++)
      {
        Console.WriteLine("Array[{0}] = {1}", i, array[i]);
      }
      Console.WriteLine("Equal to: {0}", maxSum);
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Wrong Input");
    }
  }
}

No Comment

Comments are closed.